{font-family: Fira Sans; !important; }


Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Rynek pracy w Polsce w perspektywie
wzrostu gospodarczego.
Zatrudnienie, wynagrodzenia,
wydajność.


Katowice, 31 marca – 1 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja zostaje odwołana.


Zarejestruj się


Komitet Naukowy

Przewodniczący - prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Dominik Rozkrut,
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Henryk Domański,
Rada Statystyki Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Komitet Organizacyjny

Emilia Andrzejczak,
Główny Urząd Statystyczny

Karolina Banaszek,
Główny Urząd Statystyczny

dr Dominik Krężołek,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aurelia Hetmańska,
Urząd Statystyczny w Katowicach

Ilona Żurek,
Urząd Statystyczny w Katowicach

Renata Włodarska,
Urząd Statystyczny w Katowicach

Aleksander Grechuta,
Urząd Statystyczny w Katowicach


 • DZIEŃ I (wtorek 31.03.2020 r.)
 • 10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
 • 11:00 Otwarcie Konferencji
 • 11:10 Sesja I : Zasoby pracy
  Moderator:
  Prelegenci:
 • 12:40 Lunch
 • 13:30 Sesja II :
  Moderator:
  Prelegenci:
 • 15:00 Przerwa kawowa
 • 15:30 Sesja III :
  Moderator:
  Prelegenci:
 • 17:00 Zakończenie sesji
 • 19:00 Uroczysta kolacja
 • DZIEŃ II (środa, 01.04.2020 r.)
 • 9:00 Sesja IV :
  Moderator:
  Prelegenci:
 • 10:40 Przerwa kawowa
 • 11:00 Naukowa Rada Statystyczna „Spisy powszechne. Doświadczenia”
 • 13:00 Lunch (Naukowa Rada Statystyczna)
 • 14:00 Wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznak honorowych Za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Patronat medialny

Miejsce konferencji

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

Bogucicka 5
40-266 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aula w budynku CNTI (Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych)